پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانآتش نشانی دهیاری ها

آتش نشانی دهیاری ها

آزمون دهنده عزیز آزمون در تاریخ ۹۹/۱۰/۰۳ فعال می شود.