پورتال آموزش ضمن خدمت

سامانه رسمی برگزاری آزمون های ضمن خدمت استانثبت نام

ثبت نام

  • نام کاربری شما نیز می باشد.
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY